Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie waarbij alle facetten van het kind worden meegenomen. Gedrag, denken, emoties, gevoelens, het familiesysteem, het lichaam en spiritualiteit zijn allemaal van invloed op de beleving van kinderen en bepalen of een kind al dan niet een probleem ervaart. Integratief houdt in het uitstijgen boven andere therapeutische benaderingen met een totaal benadering.

IdK_vogelwolk01De ‘binnenkant’

In de integratieve kindertherapie gaan we eerst op zoek naar de klacht van het kind, de klacht aan de ‘binnenkant’. Door samen te praten, te spelen, verhalen te vertellen, toneelstukjes te spelen, te tekenen en vooral te doen wat het kind graag wil doen geeft het kind een kijkje in zijn/haar ‘binnenwereld’. De klacht van het kind is het uitgangspunt van de therapie, om van daaruit op weg te gaan naar de kracht van het kind.  Samen met de therapeut gaat het kind op zoek naar hulpbronnen en oplossingen. Deze zijn in het kind aanwezig, de therapeut helpt het kind met het zoeken hiernaar en zal op bewust en onbewust niveau de mogelijkheden tot verandering activeren. In de praktijk is een heleboel speelgoed, voor jongens en voor meisjes. Er zijn veel spelletjes, boeken, verkleedkleren, knuffels en ook veel knutselspullen. Ook kan er gespeeld worden in de tuin, wat voor veel kinderen goed helpt bij het gelukkiger worden.

Vrijheid om te kiezen

Het doel van de therapie is het kind zich gelukkiger en blijer te laten voelen en dat het vrij is om te kiezen voor bepaald gedrag in bepaalde situaties en zo actief invloed te kunnen uitoefenen op zijn of haar eigen gevoel en gedachten.

Bij de integratieve therapie wordt gebruik gemaakt van coaching (gerichte opdrachten), counseling (samen op zoek naar oplossingen met inschakeling van interne- en externe hulpbronnen) en therapeutisch werken (hulp bij de innerlijke heling).

Lees hier meer over voor wie integratieve kindertherapie bedoeld is...

“Yvonne heeft mijn zoon weten te bereiken op gebieden in zijn leefwereldje waar wij zelf nooit bij gekomen zouden zijn. Door haar warme open houding en benadering naar mijn zoon hebben wij hem in korte tijd zien veranderen. Ze heeft hem handvatten weten te geven om zelf weerbaarder te zijn en om zijn negatieve gedachten en gevoelens om te zetten in positieve krachtige gedachten en houdingen. Hij is er nog niet, maar vaak helpt hem de gedachte aan wat Yvonne gezegd zou hebben al voldoende om weer de goede kant op te gaan!” – Tamara